COMPLEX SUPPORT AND CUSTOMER SERVICE

back

Contact Us!

TRAG Sp. z o.o. Sp. K.
Wschodnia 5B
62-080 Swadzim, POLAND
Phone: +48 601 530 848
Phone: +48 606 829 441
E-mail: office@trag.pl
Dofinansowanie

Realizujemy zadanie finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej, projekt o nazwie: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA HALI W TRAG SP. Z O.O.
Całkowita wartość projektu to kwota 90 737,54 zł, wartość dofinansowania 60 000 zł.
Data podpisania umowy: Grudzień 2023 r.

TRAG Sp. z o.o. S.k. © 2012-2024 All Rights Reserved. Cookies. Design: yanah.info